Čištění vzduchu odlučováním

Produkujete při své výrobě množství znečištění, zejména prachu nebo pilin? Možností je buďto instalace průmyslové vzduchotechniky s množstvím filtrů, které postupně nečistoty zachytí nebo levnější variantu v podobě cyklonového odlučovače.

cyklonové odlučovače

Jak se zbavit prachu a nečistot?

Hrubého prachu se můžete zbavit za pomocí proudu usměrněného vzduchu nebo plynu. Jak? Jednoduše a obejdete se bez jakéhokoliv filtru! Tajemství spočívá v použití cyklonového odlučovače, který je efektivní, nízko nákladový a zejména léty prověřený filtrační systém.

Princip čištění vzduchu

Vzduch, znečištěný výrobním procesem je nasáván a vstupuje sacím hrdlem do odlučovače. První zastávkou je labyrintový cyklónový předfiltr, ten se postará o zachycení velkých částic a zbytek vzduchu míří přímo do štěpinového předfiltru. Následná sběrná komora nabije prachové částice elektrickým nábojem, přičemž sběrný systém přístroje je nabit opačný nábojem. Během průchodu částic jsou přitahovány sběrnými deskami a chytají se na ně. Takto vyčištěný vzduch putuje zpět do výrobního procesu.

Cyklonový odlučovač a jeho části

Odlučovač je tvořen válcovým pláštěm s výsypkou. Ten je pevně svařen s podstavcem opatřenými trojící noh. K výsypce je připevněn válcový zásobník na prach, nejčastěji o objemu 90 l. Na boku cyklonového odlučovače je sací otvor. Čistý vzduch je z cyklonu vyfukován výdechovým hrdlem umístěným v jeho horní části. Umístění odlučovače je přesně dané, je nutné jej umístit mezi zdroj znečištění a odsávací zařízení (digestoř, ventilátor).

Použití cyklonového odlučovače

Odlučovač je určen k odlučování velkého množství prachových nečistot. Nejčastěji je proto používán při:

  • tryskání v kabinách,
  • úkonech ve stolárnách,
  • úkonech ve sklárnách.

Na co naopak cyklonový odlučovač vhodný není je sání vlhkých a lepivých prachů. Protože samotná účinnost je odvislá od velikosti a hmotnosti odsávaných částic a při sání vlhkých prachů není možno výkon dostatečně regulovat. Při vhodném použití však odlučivost prachu dosahuje až 95 %.

cyklonové odlučovače

POZOR!

Chcete-li co nejlevnější odlučovač, zaměřte se na jeho konstrukci. Proč? Vlivem průletu prachových částic dochází ke značné abrazi a slabší plechy se snadno probrousí. Takže je lepší si připlatit.