Jaké jsou nejčastější důvody prodeje firmy

Někteří podnikatelé či majitelé firem se mohou dostat do situace, kdy se rozhodnou pro prodej firmy. Rozhodnout se pro takový krok není snadné, protože proces prodeje firmy rozhodně není jednoduchý. Právě naopak. Pokud chcete firmu prodat dobře a výhodně, pak se jedná o komplikovaný a dlouhý proces. Jaké jsou tedy nejčastější důvody, které motivují majitele k prodeji?

Man Sitting in Front of Turned-on Laptop on Brown Wooden Desk

Důvody k prodeji firem mohou být různé, rozdělit je však můžeme mezi důvody osobní či firemní.

Firemní důvody prodeje firmy

Sem patří důvody, které mohou pramenit z interní situace ve firmě či ze situace na trhu. Proto sem patří např. možné spory mezi společníky nebo se také může jednat obecně o špatné vztahy mezi nimi. Dále se také může jednat o nedostatek kvalitního personálu k vedení firmy. Důvodem také může být snaha dát firmě nový impuls k rozvoji. Další příčinnou prodeje může být také špatná situace na trhu nebo fakt, že firma už nemá prostor k dalšímu růstu.

Osobní důvody prodeje

Zde se nachází důvody, které pramení z osobních pocitů či potřeb majitele. Může tedy dojít k tomu, že u majitele nastane změna v osobních prioritách nebo životní filozofii. Dalším důvodem je dosáhnutí vysokého věku, z čehož může pramenit tužba po odpočinku a věnování zbytku času rodině a koníčkům, na které nebyl čas. Důvodem samozřejmě také mohou být zdravotní problémy, které pramení nejčastěji z velkého stresu.